تبلیغات
رویکرد روانکاوی - درمان به وسبله روانکاوی

درمان امراض روانی بوسیلۀ روانکاوی بر اساس اصول و نظریات خاصی مبتنی است و تا اندازۀ زیادی این نظریات در اینکه روانکاو چه عواملی را در بوجود آوردن و از بین بردن نوروزها مهم بداند موثرند.پس هر تئوری جدید در روانکاوی ایجاد هدفهای جدید درمانی میکند. در این فصل سوالاتی که مطرح میشوند مربوطند به فعالیتهائی که در جریان روانکاوی باید صورت بگیرد و عواملی مانند : جنبه های درمانی و مشکلاتی که بیمار و روانکاو با آن مواجه می شوند و عواملی که سبب میشود بیمار را به سوی بهبودی بکشاند.

      برای این که ما هیت این عوامل بهتر روشن شود باید اول دانست که جه عواملی سبب ایجاد نوروز میگردد. بنظر اغلب متخصصین امور روانی، مجموعه ای از عوامل نا مناسب و متضاد محیطی، سبب بروز اختلالات در رابطۀ کودک با خود و دیگران می شود. اثر فوری این موضوع ،ایجاد اضطراب اولیه است که مقصود همان ضعف و بی ارادگی و خود کم بینی است ،در مقابل دنیائی که بنظر کودک خطر ناک وخصمانه می آید. این اضطراب اصلی فرد را مجبور به جستجو برای پیدا کردن طرقی که به مقدار سازش او با زندگی بیافزاید مینماید. البته بیمار در وهلۀ اول انتظار دارد که علائم مرض برای او تشریح شود واز این که روانکاو از این کار امتناع میورزد آزرده خاطر می شودو اغلب این آزردگی خاطر باین سبب است که میل ندارد روانکاو به اسرار درونی او پی ببرد . در اینجا روانکاو باید با صراحت دلایل عدم انجام این روش را شرح داده و عکس العمل بیمار را نسبت باین موضوع تفسیر نماید. روش دیگری که باید از آن در درمان روانی امتناع ورزید سعی در مربوط کردن مستقیم خصوصیات روانی بیمار با تجارب کودکی است. در روانکاوی کلاسیک فروید در درجۀاول علاقمند بود باینکه علائم مرض را با منابع غریزی و تجارب کودکی شخص ارتباط دهد و این روش بر اساس نظریات غریزی و روانشناسی بخصوص او قرار گرفته است.

         روشها ئی که روانکاوی در درمان بکار میبرد تا اندازۀ زیادی همانهائی هستند که فروید کشف کرده است. این روشها عبارتنداز: « تداعیآزاد» و « تفسیر» بمنظور بیرون آوردن مطالب از ضمیر نا خود آگاه و تحلیل دقیق رابطه میان بیمار و روانکاو ،برای دانستن نحوۀ رابطه میان بیمار با دیگران . در این مورد تفاوت روش من با فروید از دو جنبه است . یکی نوع تفسیراست و دیگری طرز ادارۀ جلسات روانکاوی است. در این مورد باید عواملی مانند: فعالیت و عدم فعالیت روانکاو ، احساسات و افکار او نسبت بمرض، قضاوت اخلاقی یا عدم آن در بارۀ بیمار وتشویق و سر زنش او وامثال آن را نام برد.

       نظر من بعکس عقیدۀ فروید این است که روانکاو باید عمداً جریان روانکاوی را هدایت کند . البته این روش را روانکاو باید با قضاوت صحیح بکار برد، زیرا که در واقع همیشه بیمار خط مشی اصلی را با بیان کردن افکار و احسا سا تش نشان می دهد. همچنین بعقیدۀ من روانکاو باید جلسۀ اول را فقط صرف تفسیر و تجربه وتحلیل کند . تفسیر معانی متعدد در برداردکه از آنجمله: روشن کردن مشکلات بیمار، نشان دادن تعارضهای موجود،عرضه داشتن پیشنهادات بمنظور حل موقت مشکلات وامثال آن است. این روش را باید تا موقعی که بیمار از روانکاوی استفادۀ کامل میکند ادامه داد، ولیبمحض اینکه احساس شد که او به بن بست رسیده است، روانکاو باید با فعالیت بیشتری مداخله کند و او را بطرق دیگری راهنمائی کند. برای مثال فرض کنید بیماری میداند که یکی ازخصو صیات او احتیاج مبرمی است باینکه دیگران او را همیشه صحیح العمل بدانند . فهم این موضوع سبب شده است که خود او علاقمند باشد بداند چرا چنین احتیاج مبرمی به صحیح العمل بودن دارد.بر اساس روش من باید عمداً به بیمار گفته شود که با تجربه تحلیل گذشته نفعی عاید او نخواهد شد بلکه آنچه برای او مهم است این است که بداند این طرز فکر و رفتار فعلی او چه منافعی برای او در بر داشته و چه تا ثیری روی شخصیت او گذاشته است . البته بدین وسیله روانکاو ریسک زیادتری میکند ومسولیت بر دوش اوست وبعلاوه خطر پیشنهاد غلط کردن از این راه و بالنتیجه تلف کردن وقت کمتر از خطر مداخله ننمودن است . هنگامیکه روانکاو اطمینان به پیشنهاد خود ندارد آنرا بصورت راه حل موقت و قابل تغییری عرضه می دارد؛درآنصورت اگر پیشنهادش قانع کننده نباشد بیمار احساس میکند که روانکاو در جستجوی راه حل است و از این روی سعی میکند که در پیدا کردن آن با روانکاو تشریک مساعی کند.

     علاوه بر آنچه گفته شد طریق دیگری برای تقویت میل بیمار به تغییر بهبودی موجود است واین طریق عبارت است ازتقویت «نیروی اراده » بیمار در تغییر رفتارهای نا مناسب . روشی که روانکاو در تقویت ارادۀ بیمار بکار میبرد این است که محرکهای مثبت او را بنحوی تقویت کند که سبب ایجاد قضاوت مستقل و تصمیم صحیح شود. البته رسیدن باین هدف بستگی به نوع و مقدار « بصیرت » بیمار دارد. یکی از انواع بصیرت ، آن است که بیمار از روی منطق واستد لال بدست می آورد. و دیگر بصیرتی است عاطفی که بوسیلۀ آن بیمار عمیقاً احساس میکند که مشکلات خود را میفهمد. بنظر روانکاوان بصیرت عاطفی مفید تر و اصولی تر از بصیرت منطقی است ، زیرا در بصیرت عاطفی شخص مطلبی را احساس میکند که صمیمیت و صداقت در آن موجود است، ولی در بصیرت منطقی معمولاً ایمان و اعتقاد کمتر و سطحی تر بنظر میرسد. البته اگر از بصیرت منطقی استفادۀ مناسب شود میتوان آنرا بعنوان محرک قوی بکار برد و سبب شد که بیمار بدینوسیله تغییرات زیادی در تمایلات و رفتارش بدهد.   

      سوال دیگری که در اینجا پیش می آید این است که چه موقع باید روانکاوی را خاتمه داد. در اینجا نیز باید روانکاو بسیار محتاط باشد. بدین معنی که خاتمۀ روانکاوی را بر اساس شواهد سطحی مانند از بین رفتن علائم مرض با تغییر ظاهری در روحیۀ بیمار قرار ندهد. تصمیم ختم جلسات روانکاوی منوط به قضاوت روانکاو است. آیا او میخواهد تمام مشکلات بیمار را حل کند؟ یا اینکه عقیده دارد که قسمتی از آنها را باید حل نشده بگذارد، تا خود بیمار مستقلاً بعد از اتمام روانکاوی حل کند . بعقیدۀ من، روانکاوی این نیست که شخص در زندگی ریسک نکند یا دچار تعارض نگردد ، بلکه مقصود این است که این فرد آماده برای مشکلات شده بتواند مستقلاً از عهدۀ حل مسائل زندگی بر آید. اما باید پرسید که چه موقع میتوان گفت که فرد برای رسیدن باین هدف آماده است ؟

     این سوال شبیه به سوالی است که در مورد هدف نهائی روانکاوی مطرح شد. بعقیدۀ من آزاد کردن بیمار از تشویش و نگرانی فقط وسیله ای برای رسیدن به مقصود است و هدف اصلی این است که به بیمار کمک شود تا بتواند ارزش واقعی خود را بیابد و با داشتن این ارزشها ،شجاعت مواجهه و قبول خصوصیات خود را دارا شود و احساس رضایت کند.

 

  اقتباس از کتاب : روش های نو در روانکاوی  اثر کارن هورنی  مترجم   دکتر سعید شاملو

 


buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 12:32 ب.ظ

Superb stuff. Kudos!
comprar cialis 10 espa241a cialis 10mg prix pharmaci best generic drugs cialis cialis preise schweiz how to buy cialis online usa we use it 50 mg cialis dose cialis flussig get cheap cialis cialis generico wow cialis tadalafil 100mg
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:20 ب.ظ

You actually revealed this perfectly.
does cialis cause gout preis cialis 20mg schweiz cheap cialis achat cialis en itali cialis daily dose generic generic cialis at the pharmacy cialis name brand cheap buy name brand cialis on line generic cialis with dapoxetine tadalafil 20mg
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:36 ب.ظ

Valuable write ups. Thanks.
where do you buy cialis cialis australia org tadalafilo cialis sicuro in linea only best offers cialis use cialis soft tabs for sale buy cialis online legal cialis taglich cialis side effects wow cialis 20
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:55 ق.ظ

Incredible a good deal of valuable advice.
free generic cialis safe dosage for cialis cialis 20 mg cut in half non 5 mg cialis generici buy cialis online nz tesco price cialis when will generic cialis be available canadian cialis cialis 20 mg cost il cialis quanto costa
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 07:29 ب.ظ

Beneficial postings. Regards!
cialis tablets australia order generic cialis online tarif cialis france tadalafil buy cheap cialis in uk generic low dose cialis cialis pills acquisto online cialis costo in farmacia cialis cialis 5 mg funziona
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:27 ق.ظ

You explained it adequately!
prix cialis once a da generico cialis mexico cialis 5 mg funziona comprar cialis navarr achat cialis en suisse cialis 50 mg soft tab what is cialis cialis cost cost of cialis cvs cialis patentablauf in deutschland
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Fine info. Thanks!
cialis diario compra cialis prezzo di mercato how much does a cialis cost tesco price cialis cialis kaufen bankberweisung buy cialis online cheapest look here cialis order on line buy cialis cialis ahumada buy online cialis 5mg
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:04 ق.ظ

You said that perfectly!
cialis diario compra tadalafil buy online cialis 5mg viagra vs cialis vs levitra achat cialis en europe cialis soft tabs for sale buying cialis on internet usa cialis online cialis pills boards generico cialis mexico
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 08:05 ب.ظ

Nicely put, Regards.
the best choice cialis woman cialis prices in england overnight cialis tadalafil buy cialis online cheapest prix de cialis india cialis 100mg cost cialis free trial cialis professional from usa cialis great britain canada discount drugs cialis
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:31 ق.ظ

Good content. Cheers!
generic low dose cialis cialis savings card cialis soft tabs for sale preis cialis 20mg schweiz when can i take another cialis cialis 05 we choice cialis uk cialis generika try it no rx cialis cialis prezzo di mercato
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 08:19 ب.ظ

You actually said it superbly!
brand cialis generic cialis coupons cialis 5 mg schweiz cialis 5mg prix cialis 20mg cialis cuantos mg hay cialis para que sirve viagra cialis levitra acheter cialis meilleur pri cialis lilly tadalafi
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 07:10 ق.ظ

Thanks. I appreciate this.
we recommend cialis best buy cialis 20mg when can i take another cialis tadalafil 10 mg cialis y deporte cialis reviews sialis if a woman takes a mans cialis cialis from canada cialis rezeptfrei
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 07:51 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis online wow cialis 20 prices for cialis 50mg cialis uk side effects for cialis purchasing cialis on the internet tarif cialis france low dose cialis blood pressure buy cialis sample pack cialis canada on line
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 08:03 ق.ظ

Good info. Appreciate it!
cialis super acti tadalafil 20 mg cialis generique 5 mg cialis en 24 hora click here to buy cialis cialis cost cialis online holland price cialis per pill we like it cialis price buy cialis uk no prescription
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Point clearly used!!
cialis 100 mg 30 tablet discount cialis we recommend cialis info wow look it cialis mexico viagra cialis levitra trusted tabled cialis softabs fast cialis online 200 cialis coupon cialis dosage recommendations cialis online holland
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:19 ق.ظ

You suggested that exceptionally well!
viagra or cialis price cialis best cialis official site cialis lowest price generic cialis at walmart cialis official site cialis italia gratis acheter du cialis a geneve we like it cialis price cialis generic tadalafil buy
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:30 ب.ظ

You said it adequately..
only here cialis pills generic cialis tadalafil cialis daily cialis australian price tesco price cialis cialis kaufen bankberweisung cialis 100mg suppliers cuanto cuesta cialis yaho free cialis price cialis wal mart pharmacy
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:45 ق.ظ

This is nicely said! .
cialis 5mg prix american pharmacy cialis cialis sans ordonnance cialis lilly tadalafi enter site natural cialis sublingual cialis online fast cialis online cialis side effects how much does a cialis cost cost of cialis cvs
کیمیا
پنجشنبه 12 مهر 1397 09:50 ب.ظ
سلام. خیلی وبلاگتون عالیه. ممنونم
Cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:38 ق.ظ

Superb advice. Cheers!
cialis kaufen wo cialis lilly tadalafi tarif cialis france cialis baratos compran uk fast cialis online cialis 20 mg cost rx cialis para comprar tadalafil prescription doctor cialis cialis coupons
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 08:31 ق.ظ

Factor very well regarded!!
cialis 20 mg cut in half acheter cialis meilleur pri buy cialis sample pack cheap cialis buy name brand cialis on line tesco price cialis venta cialis en espaa low cost cialis 20mg click now cialis from canada cialis flussig
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 09:00 ق.ظ

Very good postings, Kudos.
online pharmacies legitimate canadian pharmacies-24h canadian medications online online pharmacy drugs for sale online pharmacy canada best buy vistagra usa drugstore online canada canadian pharmacies canadian drug
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:54 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
order cialis from india cialis sale online cialis 5 mg scheda tecnica cialis side effects dangers how to purchase cialis on line wow look it cialis mexico 200 cialis coupon generic low dose cialis price cialis per pill get cheap cialis
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:52 ب.ظ

Well expressed really. !
cialis price thailand cialis 20mg preis cf cialis generico lilly trusted tabled cialis softabs where cheapest cialis low dose cialis blood pressure how does cialis work generic cialis 20mg uk cialis online napol side effects for cialis
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:13 ب.ظ

You actually revealed this well.
buy viagra online uk no prescription viagra order online buy generic viagra online safely viagra online prices rx online viagra where can you buy viagra over the counter viagra online usa cheap viagra online pharmacy buy viagra online without prescription with overnight delivery buy generic sildenafil
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:49 ب.ظ

Thanks, Lots of info!

we like it safe cheap cialis cialis free trial cialis tadalafil online cialis without a doctor's prescription cialis australia org cialis 5mg prix click now cialis from canada cialis 05 canadian cialis we recommend cialis best buy
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:33 ب.ظ

Thanks! Loads of facts.

40 mg cialis what if i take buy online cialis 5mg cialis authentique suisse safe site to buy cialis online cialis prices in england we recommend cialis best buy cialis 20 mg best price acquistare cialis internet wow cialis tadalafil 100mg we recommend cialis info
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:56 ب.ظ

With thanks! Ample forum posts!

cialis online holland only now cialis 20 mg only now cialis 20 mg rezeptfrei cialis apotheke cialis sans ordonnance cialis coupons cialis daily dose generic rezeptfrei cialis apotheke cialis generique cialis prezzo al pubblico
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:02 ب.ظ

Appreciate it. A lot of content!

cialis pills cialis venta a domicilio cialis generic availability ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg para diabeticos free generic cialis cialis in sconto cialis herbs cialis 5mg billiger brand cialis nl
Tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:51 ب.ظ

You said it very well.!
get a prescription online for viagra online viagra without prescription no prescription viagra online can you buy viagra at cvs online viagra usa online pharmacy viagra where to buy real viagra buy viagra onlines viagra prices uk buy viagra super active online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30