تبلیغات
رویکرد روانکاوی - درمان به وسبله روانکاوی

درمان امراض روانی بوسیلۀ روانکاوی بر اساس اصول و نظریات خاصی مبتنی است و تا اندازۀ زیادی این نظریات در اینکه روانکاو چه عواملی را در بوجود آوردن و از بین بردن نوروزها مهم بداند موثرند.پس هر تئوری جدید در روانکاوی ایجاد هدفهای جدید درمانی میکند. در این فصل سوالاتی که مطرح میشوند مربوطند به فعالیتهائی که در جریان روانکاوی باید صورت بگیرد و عواملی مانند : جنبه های درمانی و مشکلاتی که بیمار و روانکاو با آن مواجه می شوند و عواملی که سبب میشود بیمار را به سوی بهبودی بکشاند.

      برای این که ما هیت این عوامل بهتر روشن شود باید اول دانست که جه عواملی سبب ایجاد نوروز میگردد. بنظر اغلب متخصصین امور روانی، مجموعه ای از عوامل نا مناسب و متضاد محیطی، سبب بروز اختلالات در رابطۀ کودک با خود و دیگران می شود. اثر فوری این موضوع ،ایجاد اضطراب اولیه است که مقصود همان ضعف و بی ارادگی و خود کم بینی است ،در مقابل دنیائی که بنظر کودک خطر ناک وخصمانه می آید. این اضطراب اصلی فرد را مجبور به جستجو برای پیدا کردن طرقی که به مقدار سازش او با زندگی بیافزاید مینماید. البته بیمار در وهلۀ اول انتظار دارد که علائم مرض برای او تشریح شود واز این که روانکاو از این کار امتناع میورزد آزرده خاطر می شودو اغلب این آزردگی خاطر باین سبب است که میل ندارد روانکاو به اسرار درونی او پی ببرد . در اینجا روانکاو باید با صراحت دلایل عدم انجام این روش را شرح داده و عکس العمل بیمار را نسبت باین موضوع تفسیر نماید. روش دیگری که باید از آن در درمان روانی امتناع ورزید سعی در مربوط کردن مستقیم خصوصیات روانی بیمار با تجارب کودکی است. در روانکاوی کلاسیک فروید در درجۀاول علاقمند بود باینکه علائم مرض را با منابع غریزی و تجارب کودکی شخص ارتباط دهد و این روش بر اساس نظریات غریزی و روانشناسی بخصوص او قرار گرفته است.

         روشها ئی که روانکاوی در درمان بکار میبرد تا اندازۀ زیادی همانهائی هستند که فروید کشف کرده است. این روشها عبارتنداز: « تداعیآزاد» و « تفسیر» بمنظور بیرون آوردن مطالب از ضمیر نا خود آگاه و تحلیل دقیق رابطه میان بیمار و روانکاو ،برای دانستن نحوۀ رابطه میان بیمار با دیگران . در این مورد تفاوت روش من با فروید از دو جنبه است . یکی نوع تفسیراست و دیگری طرز ادارۀ جلسات روانکاوی است. در این مورد باید عواملی مانند: فعالیت و عدم فعالیت روانکاو ، احساسات و افکار او نسبت بمرض، قضاوت اخلاقی یا عدم آن در بارۀ بیمار وتشویق و سر زنش او وامثال آن را نام برد.

       نظر من بعکس عقیدۀ فروید این است که روانکاو باید عمداً جریان روانکاوی را هدایت کند . البته این روش را روانکاو باید با قضاوت صحیح بکار برد، زیرا که در واقع همیشه بیمار خط مشی اصلی را با بیان کردن افکار و احسا سا تش نشان می دهد. همچنین بعقیدۀ من روانکاو باید جلسۀ اول را فقط صرف تفسیر و تجربه وتحلیل کند . تفسیر معانی متعدد در برداردکه از آنجمله: روشن کردن مشکلات بیمار، نشان دادن تعارضهای موجود،عرضه داشتن پیشنهادات بمنظور حل موقت مشکلات وامثال آن است. این روش را باید تا موقعی که بیمار از روانکاوی استفادۀ کامل میکند ادامه داد، ولیبمحض اینکه احساس شد که او به بن بست رسیده است، روانکاو باید با فعالیت بیشتری مداخله کند و او را بطرق دیگری راهنمائی کند. برای مثال فرض کنید بیماری میداند که یکی ازخصو صیات او احتیاج مبرمی است باینکه دیگران او را همیشه صحیح العمل بدانند . فهم این موضوع سبب شده است که خود او علاقمند باشد بداند چرا چنین احتیاج مبرمی به صحیح العمل بودن دارد.بر اساس روش من باید عمداً به بیمار گفته شود که با تجربه تحلیل گذشته نفعی عاید او نخواهد شد بلکه آنچه برای او مهم است این است که بداند این طرز فکر و رفتار فعلی او چه منافعی برای او در بر داشته و چه تا ثیری روی شخصیت او گذاشته است . البته بدین وسیله روانکاو ریسک زیادتری میکند ومسولیت بر دوش اوست وبعلاوه خطر پیشنهاد غلط کردن از این راه و بالنتیجه تلف کردن وقت کمتر از خطر مداخله ننمودن است . هنگامیکه روانکاو اطمینان به پیشنهاد خود ندارد آنرا بصورت راه حل موقت و قابل تغییری عرضه می دارد؛درآنصورت اگر پیشنهادش قانع کننده نباشد بیمار احساس میکند که روانکاو در جستجوی راه حل است و از این روی سعی میکند که در پیدا کردن آن با روانکاو تشریک مساعی کند.

     علاوه بر آنچه گفته شد طریق دیگری برای تقویت میل بیمار به تغییر بهبودی موجود است واین طریق عبارت است ازتقویت «نیروی اراده » بیمار در تغییر رفتارهای نا مناسب . روشی که روانکاو در تقویت ارادۀ بیمار بکار میبرد این است که محرکهای مثبت او را بنحوی تقویت کند که سبب ایجاد قضاوت مستقل و تصمیم صحیح شود. البته رسیدن باین هدف بستگی به نوع و مقدار « بصیرت » بیمار دارد. یکی از انواع بصیرت ، آن است که بیمار از روی منطق واستد لال بدست می آورد. و دیگر بصیرتی است عاطفی که بوسیلۀ آن بیمار عمیقاً احساس میکند که مشکلات خود را میفهمد. بنظر روانکاوان بصیرت عاطفی مفید تر و اصولی تر از بصیرت منطقی است ، زیرا در بصیرت عاطفی شخص مطلبی را احساس میکند که صمیمیت و صداقت در آن موجود است، ولی در بصیرت منطقی معمولاً ایمان و اعتقاد کمتر و سطحی تر بنظر میرسد. البته اگر از بصیرت منطقی استفادۀ مناسب شود میتوان آنرا بعنوان محرک قوی بکار برد و سبب شد که بیمار بدینوسیله تغییرات زیادی در تمایلات و رفتارش بدهد.   

      سوال دیگری که در اینجا پیش می آید این است که چه موقع باید روانکاوی را خاتمه داد. در اینجا نیز باید روانکاو بسیار محتاط باشد. بدین معنی که خاتمۀ روانکاوی را بر اساس شواهد سطحی مانند از بین رفتن علائم مرض با تغییر ظاهری در روحیۀ بیمار قرار ندهد. تصمیم ختم جلسات روانکاوی منوط به قضاوت روانکاو است. آیا او میخواهد تمام مشکلات بیمار را حل کند؟ یا اینکه عقیده دارد که قسمتی از آنها را باید حل نشده بگذارد، تا خود بیمار مستقلاً بعد از اتمام روانکاوی حل کند . بعقیدۀ من، روانکاوی این نیست که شخص در زندگی ریسک نکند یا دچار تعارض نگردد ، بلکه مقصود این است که این فرد آماده برای مشکلات شده بتواند مستقلاً از عهدۀ حل مسائل زندگی بر آید. اما باید پرسید که چه موقع میتوان گفت که فرد برای رسیدن باین هدف آماده است ؟

     این سوال شبیه به سوالی است که در مورد هدف نهائی روانکاوی مطرح شد. بعقیدۀ من آزاد کردن بیمار از تشویش و نگرانی فقط وسیله ای برای رسیدن به مقصود است و هدف اصلی این است که به بیمار کمک شود تا بتواند ارزش واقعی خود را بیابد و با داشتن این ارزشها ،شجاعت مواجهه و قبول خصوصیات خود را دارا شود و احساس رضایت کند.

 

  اقتباس از کتاب : روش های نو در روانکاوی  اثر کارن هورنی  مترجم   دکتر سعید شاملو

 


Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:56 ب.ظ

With thanks! Ample forum posts!

cialis online holland only now cialis 20 mg only now cialis 20 mg rezeptfrei cialis apotheke cialis sans ordonnance cialis coupons cialis daily dose generic rezeptfrei cialis apotheke cialis generique cialis prezzo al pubblico
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:02 ب.ظ

Appreciate it. A lot of content!

cialis pills cialis venta a domicilio cialis generic availability ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg para diabeticos free generic cialis cialis in sconto cialis herbs cialis 5mg billiger brand cialis nl
Tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:51 ب.ظ

You said it very well.!
get a prescription online for viagra online viagra without prescription no prescription viagra online can you buy viagra at cvs online viagra usa online pharmacy viagra where to buy real viagra buy viagra onlines viagra prices uk buy viagra super active online
imvu credit hack
سه شنبه 15 اسفند 1396 09:15 ب.ظ
بسیار! این یک پست فوق العاده شگفت انگیز بوده است.
برای تأمین این اطلاعات بسیار سپاسگزاریم
smashy city cheats
پنجشنبه 28 دی 1396 01:11 ق.ظ
چطوری این پست نمی تواند بهتر نوشته شود!
خواندن از طریق این پست به یاد من از همسر خوب قدیمی من است!
او همیشه در این باره صحبت میکند. من این مقاله را به او ارسال می کنم.
مطمئنا او خواندن خوبی خواهد داشت. تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
Kory
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:24 ب.ظ
Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Keep up the excellent work!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:32 ب.ظ
حالت شما برای توضیح دادن همه چیز در این نوشتار، واقعا دلگرم کننده است، هرکسی قادر به درک آن است
خیلی ممنونم
Normand
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:21 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful information particularly the closing
section :) I deal with such information a lot. I used to be
looking for this particular information for a long time.

Thank you and best of luck.
Constance
جمعه 16 تیر 1396 07:05 ب.ظ
My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out.
I like what I see so i am just following you.
Look forward to exploring your web page repeatedly.
std clinics near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:22 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب به کمک پر کسانی که
معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من
خواهد قطعا بود مجذوب.
Desmond
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:27 ق.ظ
I don't even know the way I finished up right here, however I
assumed this publish used to be great. I do not realize who you're but definitely you are going
to a well-known blogger when you are not already.
Cheers!
سه شنبه 7 آبان 1392 08:16 ب.ظ
سلام.ممنون ب خاطر مطالبتون.ی سوال داشتم.من چندوقتیه دچاراضطراب شدم ب طوری ک زندگیم داشت مختل میشدکه سیتالوپرام مصرف میکنم.ب نظرتون روانکاوی برای من موثره؟
سعید
پنجشنبه 21 شهریور 1392 06:50 ب.ظ
شماره ی روانکاو رو بهم بدین حیاتیه. 09145597868
نرجس
چهارشنبه 21 دی 1390 12:33 ق.ظ
عالی بود
دستتون مرسی
sahar
یکشنبه 13 آذر 1390 10:44 ق.ظ
ممنون خیلی مطالبتون عالی به درد منه دانشجوی روانشناسی که خیلی خورد بود موفق باشید
رقیه
سه شنبه 8 آذر 1390 08:51 ب.ظ
سلام
مطالبتون رو خوندم فوق العاده خوب و کامل بود راستش منم دانشجوی ارشد بالینی هستم.مطالبتون خیلی کامل بود اما جز چند مورد بقیه منبع نداشت.کاش برای هر متن که می نویسید رفرنس می گذاشتید.با سپاس و خسته نباشید.
maryam
یکشنبه 22 آبان 1390 03:55 ق.ظ
سلام عزیزان وبلاگ وبی دارید چرا ادامه ندادین خسته شدید یا نتونستن مطلب بذارید یا کارداشتین مثلا کنکور یا دلسرد شدید.ادادمه بدین من هنوز هیچ مطلبیش رو نخوندم ولی حتما وقت میذارم تبریک میگم ادامه بدین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر